ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής!

Η Μουσικοθεραπεία αποτελεί διεθνώς μία αναγνωρισμένη προσέγγιση ψυχοθεραπείας η οποία εντάσσεται στις Θεραπείες μέσω της Τέχνης. Στη Μουσικοθεραπεία πραγματοποιείται η κλινική χρήση της μουσικής από έναν πτυχιούχο εξειδικευμένο μουσικοθεραπευτή, προκειμένου να επιτευχθούν μέσω μιας θεραπευτικής σχέσης στόχοι που αφορούν ψυχικές, σωματικές, επικοινωνιακές και κοινωνικές ανάγκες των ανθρώπων που συμμετέχουν.

 

Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις Μουσικοθεραπείας που βασίζονται σε ένα εύρος θεωρητικών κατευθύνσεων (ουμανιστική, ψυχοδυναμική, ψυχαναλυτική, συμπεριφορική, νευρολογική). Στο Κέντρο μας πραγματοποιείται η χρήση της Μουσικοκεντρικής (music-centered) προσέγγισης Μουσικοθεραπείας με τη χρήση του κλινικού μουσικού αυτοσχεδιασμού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις εκφραστικές, επικοινωνιακές και συναισθηματικές ανάγκες του παιδιού/ του εφήβου/ του ενήλικα, του κάθε συμμετέχοντα.

 

Η Μουσικοκεντρική προσέγγιση Μουσικοθεραπείας έχει τις βάσεις της στην έμφυτη ικανότητα του ανθρώπου να δημιουργεί μουσική. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο συμμετέχων έχει ενεργό ρόλο, είναι ελεύθερος στην επιλογή των μουσικών οργάνων, ώστε μέσω του κλινικού μουσικού αυτοσχεδιασμού -και μαζί με τον μουσικοθεραπευτή- να δημιουργήσει και να εκφράσει τη δική του μοναδική μουσική που πηγάζει από τα βιώματά του, την ψυχική του κατάσταση και την ανάπτυξή του. Η μουσική δημιουργική έκφραση του συμμετέχοντα συνδέεται άμεσα με τις εμπειρίες του και τον ψυχισμό του. Μέσω της μουσικής μπορεί να εκφραστεί και να ακουστεί αυτό που δεν μπορεί να ειπωθεί με λόγια. Στη Μουσικοκεντρική Μουσικοθεραπεία, η μουσική εμπλοκή του συμμετέχοντα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους για την ανάπτυξή του. Στην προσέγγιση αυτή, δε χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα είδη μουσικής (εκτός και εάν το επιθυμεί ο ίδιος ο συμμετέχων), δεν απαιτούνται γνώσεις μουσικής και ούτε προτιμώνται μουσικά όργανα περισσότερο από κάποια άλλα. 

 

Ο κάθε άνθρωπος στη Μουσικοθεραπεία βρίσκεται σε θέση να δημιουργεί τη δική του μοναδική πορεία προς την αλλαγή, μέσω της μουσικής και εφόσον εμπλέκεται σε μία θεραπευτική σχέση με τον μουσικοθεραπευτή. Η δημιουργία της θεραπευτικής σχέσης με τον μουσικοθεραπευτή αποτελεί ουσιαστικής σημασίας για την πορεία και την έκβαση της θεραπευτικής διαδικασίας.

Ο μουσικοθεραπευτής με ενσυναίσθηση ανταποκρίνεται στις εκφραστικές ανάγκες του συμμετέχοντα μέσω της μουσικής που δημιουργεί εκείνη τη στιγμή μαζί του, προσδοκώντας τη συνάντηση στο ψυχοσυναισθηματικό και αναπτυξιακό του επίπεδο και δημιουργώντας τον μουσικο-συναισθηματικό συντονισμό. Ο μουσικοθεραπευτής, στηρίζει, εμπεριέχει και ενθαρρύνει τις στιγμές έκφρασης του συμμετέχοντα μέσω της μουσικής, του σώματός του, τις εκφράσεις του προσώπου του, τη φωνή του, και μαζί δημιουργούν μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας, ωφέλιμη για την ανάπτυξη του συμμετέχοντα!

 

Οι εξατομικευμένες ανάγκες του παιδιού/ του εφήβου/ του ενήλικα, η μουσική του, καθορίζουν τη μουσική και τις τεχνικές παρέμβασης που ακολουθεί ο μουσικοθεραπευτής κατά τη θεραπευτική διαδικασία στη Μουσικοθεραπεία. 

 

Έτσι, μέσω της μουσικής δημιουργικής έκφρασης, της μουσικής διάδρασης και της θεραπευτικής σχέσης με τον μουσικοθεραπευτή, το παιδί/ ο έφηβος/ ο ενήλικας μπορεί να προχωρήσει σε ανάπτυξη ή/και βελτίωση των συναισθηματικών, διανοητικών, σωματικών, επικοινωνιακών και κοινωνικών του αναγκών!

 

Οι συνεδρίες Μουσικοθεραπείας -ανάλογα με την περίπτωση και τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου- μπορεί να περιλαμβάνουν: δημιουργία μουσικής μέσω του κλινικού μουσικού αυτοσχεδιασμού, συζήτηση, role playing, δημιουργία ιστοριών, συγγραφή στίχων, σύνθεση μουσικής, δημιουργία τραγουδιών που πηγάζουν από τα βιώματα του συμμετέχοντα, δομημένες μουσικές δραστηριότητες, ακρόαση μουσικής, κ.ά. Στις συνεδρίες Μουσικοθεραπείας μπορούν να συμμετάσχουν άνθρωποι από τη βρεφική ηλικία έως την ενήλικη ζωή.

 

Ας σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα εκπαίδευσης στη Μουσικοθεραπεία, ένας πτυχιούχος εξειδικευμένος μουσικοθεραπευτής θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του σε ένα τριετές, τουλάχιστον, προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Μουσικοθεραπείας πανεπιστημιακού επιπέδου ή σε ένα διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Μουσικοθεραπείας πανεπιστημιακού επιπέδου και να έχει πραγματοποιήσει πολύωρη πρακτική άσκηση με διάφορους πληθυσμούς, να βρίσκεται σε προσωπική ψυχοθεραπεία και εποπτεία. Οι ελάχιστες ώρες παρακολούθησης σεμιναρίων δεν αποτελούν ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη Μουσικοθεραπεία και ούτε καθιστούν κάποιον μουσικοθεραπευτή (Ελληνικός Σύλλογος Πτυχιούχων Επαγγελματιών Μουσικοθεραπευτών, https://sites.google.com/view/musictherapy-gr) . 

Ατομικές συνεδρίες Μουσικοθεραπείας

Παρακολούθηση βίντεο:

Ανάπτυξη μη λεκτικής επικοινωνίας με αγόρι 2,5 χρονών με αυτισμό και απουσία λόγου:

Συγγραφή στίχων και ερμηνεία τραγουδιού από αγόρι 16 χρονών με εγκεφαλική δυσλειτουργία:

Κοπέλα 32 χρονών με αυτισμό και απουσία λόγου. Περιγραφή της περίπτωσης στο ηλεκτρονικό ακαδημαϊκό σύγγραμμα: «Μουσικοθεραπεία: ο τρίτος δρόμος repository.kallipos.gr (σελ. 151-154). Η σειρά των βίντεο ακολουθεί την πορεία της διαδικασίας της Μουσικοθεραπείας με την κοπέλα από το ξεκίνημα έως το κλείσιμο των συνεδριών. Καλό θα ήταν να διαβάζετε παράλληλα την περιγραφή της περίπτωσης.